Yoga

Hathayoga

Hathayoga är en av dom äldsta stilarna inom yoga och anses ofta vara grunden till alla existerande yogastilar. Den är mer utmanande och används för att "rena" och kontrollera kroppen psykisk och fysisk. Genom övningar - asanas - och att röra ryggraden i olika riktningar hjälper hathayogan att balansera vårt nervsystem och hålla vår ryggrad ung. Traditionell hathayoga är en utmanande yogastil där man övar på uthållighet, styrka, flexibilitet och koordination. 

Restorative Yoga (återhämtningsyoga)

Denna typ av yoga passar alla. Här lugnar vi ner nervsystemet och på så sätt hjälper vi kroppen att  utveckla nödvändiga redskap för att minska psykisk och fysisk stress. Vi släpper muskelaktiviteten helt och fokus ligger på total avslappning samt återhämtning. 

Yinyoga

Yinyoga är en mjuk form av yoga som är väldigt populär, just för att den passar bra som komplement till mer  ansträngande typer av träning. Fokus ligger på att mjuka upp kroppen och aktivt stretcha igenom muskler och vävnader. 

Hatha & Restorative hybrid

Här börjar vi med den traditionella hathayoga där vi övar på uthållighet, styrka, flexibilitet och koordination. Sedan går vi in på yinyoga, där fokus ligger på att mjuka upp kroppen och aktivt stretcha igenom muskler och vävnader. Vi avslutar med Restorative yoga, där vi helt släpper muskelaktiviteten och fokuserar på total avslappning och återhämtning.